Ubezpieczenia

Wyniki finansowe UNIQA po trzech kwartałach 2012 roku

poleć drukuj

W III kwartale 2012 roku spółka kontynuowała dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięty w roku 2011 oraz w I półroczu 2012 roku. Składka za 9 miesięcy 2012 roku wyniosła 861 mln zł, co oznacza 11,6% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Szacujemy, że wartość składek z ubezpieczeń bezpośrednich zebranych na rynku majątkowym spadła w 3. kwartale 2012 r. o 1,4 %, co oznacza, że mijający rok nie był łatwy dla branży. Źródeł stagnacji należy m.in. szukać w kondycji gospodarki iw negatywnych trendach ekonomicznych, takich jak rosnące bezrobocie, spadek sprzedaży nowych samochodów czy spadek liczby nowych inwestycji budowlanych. Zjawiska wpływają na malejącą dynamikę sprzedaży w ubezpieczeniach masowych o nieobowiązkowym charakterze. Mimo to dla UNIQA ostatni kwartał był udany, o czym świadczy 53% wzrost zysku brutto po trzech kwartałach w stosunku do roku poprzedniego –mówi Andrzej Jarczyk, Prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Osiągnięty wskaźnik wzrostu przypisu był w znacznej mierze wynikiem dynamicznego rozwoju ubezpieczeń majątkowych, w których składka rosła znacznie szybciej niż w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Składka z ubezpieczeń od ognia wzrosła w omawianym okresie o 42%, z ubezpieczeń technicznych o 35%, z ubezpieczeń kradzieżowych o 17%, z ubezpieczeń OC ogólnej o 20%. Dobrze rozwijały się również ubezpieczenia finansowe (gwarancje), z których składka wzrosła o 12% oraz ubezpieczenia assistance (wzrost o 18%). W ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrost po 9 miesiącach 2012 roku wyniósł 5%.

Na osiągnięte wyniki sprzedaży pozytywny wpływ miał dynamiczny rozwój segmentu ubezpieczeń korporacyjnych, których udział w portfelu spółka zamierza w najbliższych latach sukcesywnie zwiększać oraz dobre wyniki sektora mieszkalnictwa i spółdzielczości mieszkaniowej, w którym od lat UNIQA jest wiodącym ubezpieczycielem. Według szacunków spółki, osiągnięte wyniki sprzedaży znacznie przewyższają wskaźniki wzrostu uzyskane przez cały rynek ubezpieczeń majątkowych po trzecim kwartale bieżącego roku. Szacuje się, że rynek ubezpieczeń bezpośrednich non-life urósł po 9 miesiącach bieżącego roku zaledwie o 3,6%, a w samym 3.kwartale zanotował 1,4% spadek.

Wskaźnik szkodowości sukcesywnie spada i po 3 kwartałach bieżącego roku – po wyłączeniu jednej wyjątkowo dużej szkody z ubezpieczeń ogniowych – wyniósł 66,6% wobec 68,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawie ulega również wskaźnik kosztów (obejmujący koszty akwizycji i administracji), który obniżył się z 30,1% do 29,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 37% wzrosły przychody z działalności lokacyjnej.

Dynamiczny wzrost sprzedaży, któremu towarzyszy poprawa wskaźników rentowności w naturalny sposób przełożył się na poprawę wyniku finansowego. Spółka osiągnęła 14 mln zł zysku przed opodatkowaniem w porównaniu z 9 mln zł uzyskanymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wzrósł z 5,5 mln po 9 miesiącach 2011 do 9 mln za 9 miesięcy 2012 roku.

Źródło: Uniqa


Tagi: , ,

Uniqa po raz trzeci bada satysfakcję brokerów Brokerzy we współpracy z ubezpieczycielem doceniają przede wszystkim sprawny proces wystawiania polis i likwidację szkód - takie wnioski płyną z coroc...
Tegoroczna edycja Suzuki Shell Moto Szkoła pod pat... UNIQA objęła patronatem tegoroczną edycję Suzuki Shell Moto Szkoły, organizowanej w trosce o bezpieczeństwo motocyklistów. Działania są elementem poli...
Platforma sprzedażowa już zakończona przez Uniqa... Comarch zakończył główną fazę projektu wdrożenia platformy sprzedażowej dla sprzedawców i partnerów w Grupie Ubezpieczeniowej UNIQA. To nowoczesne ...
Portal Obsługi Sprzedaży – nowe rozwiązanie ... Z początkiem kwietnia UNIQA uruchamia internetowy Portal Obsługi Sprzedaży - narzędzie sprzedażowe nowej generacji dla sprzedawców i partnerów Grupy. ...
UNIQA zmienia skład zarządu 20 lutego 2012 r. Zbigniew Zieliński został odwołany ze stanowiska wiceprezesa ds. sprzedaży spółek UNIQA w Polsce. Do czasu powołania nowego szefa sp...