Ubezpieczenia

Raport o bezpieczeństwie dzieci przygotowany przez STU Ergo Hestia

poleć drukuj

Co roku uczniowie i szkoły zgłaszają ubezpieczycielom coraz więcej szkód. Najczęściej – po urazach na boiskach, w salach gimnastycznych oraz na korytarzu szkolnym. Świadomość ubezpieczeniowa rodziców i dzieci powoli rośnie.

– To w szkole, a nie w domu dochodzi do największej liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży. Najczęstsze urazy to złamania i skręcenia – wynika z raportu na temat bezpieczeństwa dzieci, przygotowanego przez ekspertów STU Ergo Hestia.

Sopocki ubezpieczyciel przygotował raport na temat bezpieczeństwa dzieci oraz studentów, na podstawie danych z polis od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) młodzieży szkolnej i akademickiej.

Najważniejsze wnioski:

– Miesiące zimowe (listopad – luty) charakteryzują się znacznie mniejszą ilością wypadków, niż okres lepszej aury – mimo tego, że panujące wówczas warunki atmosferyczne sprzyjają poślizgnięciom i upadkom na lodzie czy śniegu.

Statystycznie najmniej bezpieczne są kwiecień i maj: wówczas liczba wypadków wzrasta nawet o 30%.

– Ciekawym trendem jest rosnąca świadomość ubezpieczeniowa rodziców
i dzieci.
Liczba nieszczęśliwych zdarzeń, w których biorą udział co roku uczniowie, nie zmienia się radykalnie, rośnie natomiast liczba zgłaszanych do ubezpieczycieli szkód.

W Polsce coraz więcej dzieci objętych jest ubezpieczeniem NNW – ale również coraz częściej poszkodowani wiedzą, że mają ubezpieczenie i w razie wypadku mogą liczyć na wypłatę świadczenia.

– Zauważamy, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat doszło do wyraźnej zmiany częstości wypadków podczas wakacji. O ile 14 lat temu – w 1998 r. – na 1700 szkód zgłoszonych do Ergo Hestii z ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży tylko 4% przypadało na okres urlopowy, to w 2011 roku ze zgłoszonych łącznie blisko 13500 szkód już aż 16% zgłoszono w czasie wakacji. Oczywiście, podczas urlopów Polacy są częściej aktywni, co skutkuje większym ryzykiem powstania urazów. Ale widać również, że wzrosła świadomość, że ubezpieczenie NNW ucznia działa także wtedy, gdy szkoła jest zamknięta – komentuje wyniki raportu Piotr Dyszlewicz, ekspert
w zakresie  likwidacji szkód w Ergo Hestii.

Cieszy nas, że rodzice coraz większą uwagę przywiązują nie tylko do tego, aby dziecko było objęte ubezpieczeniem. Wreszcie zauważamy, że nasze najcenniejsze „skarby” zasługują na ochronę nie mniej, niż samochód czy mieszkanie. Coraz częściej również zwracamy uwagę, by umowa była jak najlepsza, dawała rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa i szeroką ochronę – podkreśla Piotr Dyszlewicz.

Rodzice, mając większą wiedzę na temat zagrożeń dbają, aby ich dzieci miały ważną polisę. Większa świadomość w zakresie przysługujących im praw przekłada się też na rosnącą liczbę zgłaszanych nieszczęśliwych wypadków. Dzięki temu coraz więcej dzieci może liczyć na świadczenie w przypadku złamania, skręcenia, zwichnięcia lub innych urazów.

Do największej liczby zgłaszanych zdarzeń dochodzi w miejscach, w których dzieci nie są objęte bezpośrednią pieczą rodziców. Takimi miejscami są boiska, sale gimnastyczne, korytarze szkolne oraz place zabaw.

Szczególnie niebezpiecznym okresem jest wiosna, kiedy dzieci chcą się wyszaleć na świeżym powietrzu, na boisku, odświeżyć umiejętności jazdy na rowerze czy rolkach. Ten wiosenny entuzjazm przekłada się niestety na wyraźnie większą liczbę wypadków.

Jak wynika z raportu, znacznie rzadziej zgłaszane są nieszczęśliwe zdarzenia, do których dochodzi w mieszkaniach – stanowią one jedynie 4% wszystkich zgłaszanych wypadków w ramach ubezpieczeń NWW młodzieży szkolnej i akademickiej.

Wśród najczęściej występujących urazów na pierwszym miejscu znajdują się urazy kończyn: skręcenia stawów i złamania kości (blisko dwie trzecie zgłaszanych przypadków). Następne w kolejności częstości występowania są urazy głowy
i stłuczenia.

Ranking najczęściej występujących szkód w ubezpieczeniach NWW młodzieży szkolnej i akademickiej (dane nie sumują się do 100%, bo można zgłosić więcej niż jeden uraz):

 1. Złamania kończyn – ok. 30%
 2. Skręcenia stawów skokowych – ok. 25%
 3. Skręcenia stawów kolanowych – ok. 20%
 4. Rozcięcia skóry głowy oraz skaleczenia innych części ciała – ok. 10%
 5. Urazy stomatologiczne – ok. 5%
 6. Złamania nosa – ok. 3%
 7. Urazy kręgosłupa – ok. 2%
 8. Inne – 5%

Raport stworzony przez Ergo Hestię opiera się na archiwalnych teczkach szkodowych dotyczących NWW młodzieży szkolnej i akademickiej. Pod uwagę wzięto zgłoszenia ubezpieczeniowe z okresu 1.01.1998-31.12.2011. Przeanalizowano zarówno czas roku szkolnego jak i okres wakacji letnich i zimowych.

Na jakie elementy zwrócić uwagę, sprawdzając polisę NNW w szkole Twojego dziecka?

 1. Sprawdź zakres, który pokrywa polisa NNW wykupiona przez szkołę Twojego dziecka. Najważniejsze, aby ubezpieczenia miało szeroki zakres, pokrywało jak najwięcej zdarzeń. Upewnij się, czy ubezpieczyciel nie wprowadził limitów odpowiedzialności obniżający lub ograniczający sumę ubezpieczenia.
 2. Sprawdź, czy zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia, które dziś przydarzają się dzieciom często. Czy polisa NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy dziecku zdarzy się również wypadek w drodze do szkoły?
 3. Porównaj zakres podstawowy i rozszerzony ochrony oferowany w ramach polisy. Co gdy spadnie z roweru, wywróci się na rolkach, ulegnie kontuzji podczas jazdy konnej? Dobra polisa obejmuje również kontuzje odniesione na zajęciach pozalekcyjnych (uwaga: uprawianych amatorsko), które często są dziś integralnym elementem procesu edukacji.
 4. Sprawdź sumę ubezpieczenia, która gwarantuje polisa. Im wyższa tym lepiej (oczywiście w relacji do wysokości składki).
 5. Dobra polisa chroni nie tylko podczas roku szkolnego: powinna również obejmować czas, gdy dzieci nie uczęszczają do szkoły: ferie, wakacje. Czy polisa Twojego dziecka to zapewnia?

 

Źródło: Ergo Hestia


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Oferty polis w rankomat.pl rozszerzone o nową mark... Oferta polis porównywanych przez rankomat.pl została rozszerzona o ubezpieczenia proponowane przez You Can Drive (YCD), nową markę Ergo Hestia. Usługi...
Lipcowa promocja w Ergo Hestii na ubezpieczenia ko... Ergo Hestia oferuje w lipcu 10 proc. zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW. Promocja adresowana jest zarówno do klientów indywidualnych, ...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...
Ergo Hestia wśród czołowych towarzystw pod względe... Ergo Hestia zajmuje drugie miejsce wśród ubezpieczycieli, którzy odnotowali najmniejszą liczbę skarg, składanych do Rzecznika Ubezpieczonych, w stosun...