Ubezpieczenia

Dobre wyniki Grupy Uniqa za pierwsze półrocze 2012 roku

poleć drukuj

W pierwszej połowie tego roku spółki Grupy UNIQA  w Polsce zebrały łącznie 788,07 mln zł składek – minimalnie mniej niż rok wcześniej (789,6 mln zł). Z kolei półroczny zysk netto grupy na poziomie 6,32 mln zł był wyraźnie wyższy od wykazanego w analogicznym okresie 2011 r. (5,14 mln zł)

UNIQA TU SA

Po pierwszym półroczu 2012 r. spółka osiągnęła 4,22 mln zł zysku netto w porównaniu z 3,79 mln zł uzyskanymi rok wcześniej. Składka przypisana za 6 miesięcy 2012 r. wyniosła 613,77 mln zł (531,75 mln zł).

Osiągnęliśmy 15,4% wzrost, który jest zdecydowanie lepszy od rynkowego wynoszącego 6,6%. Dynamika sprzedaży utrzymuje się na bardzo dobrym, obiecującym poziomie. Odnotowaliśmy wzrosty w najważniejszych liniach biznesowych – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce. O uzyskanym w 2012 roku wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wzrost o 14% w stosunku do 8,5% wzrostu rynku), ogniowych (wzrost o 40%), technicznych (wzrost o 46%) oraz OC ogólnego (wzrost o 21%). Podobnie jak po pierwszym kwartale tego roku, osiągnięcie to jest efektem dobrych wyników sprzedaży w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych. Istotny wpływ miał także 18% przypis w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej. Równolegle do realizacji celów sprzedażowych, spółka podjęła szereg działań podnoszących jakość underwritingu i konstrukcji taryf, co wpłynęło na poprawę wskaźników rentowności oraz wzrost wyniku finansowego. UNIQA TU zanotowało stratę techniczną na poziomie – 13,48 mln zł. Rok wcześniej wyniosła ona – 8,85 mln zł. towarzystwo wypłaciło 292,97 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy przed rokiem wskaźnik ten uplasował się na poziomie 308,58 mln zł.

UNIQA TUnŻ

W I półroczu 2012 roku spółka realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zmniejszaniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączna sprzedaż za I półrocze 2012 r. wyniosła 174,3 mln zł (257,81 mln zł rok wcześniej). Wskaźnik wzrostu składki regularnej wyniósł 11,6%, co oznacza przypis w kwocie 39,5 mln zł. Wzrosty notują ubezpieczenia grupowe, indywidualne (terminowe i endowment) oraz unit-linked. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 134,8 mln zł przypisu. W grupie produktów ze składką jednorazową oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń unit-linked, z których przypis po półroczu 2012 r. był 3,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnął prawie 49 mln zł. Zysk netto UNIQA TUnŻ za I półrocze 2012 r. wyniósł 2,1 mln zł w porównaniu z 1,35 mln zł uzyskanymi po pierwszych 6 miesiącach roku ubiegłego. Spółka wypłaciła łącznie 143,61 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 399,3 mln zł. Wynik techniczny towarzystwa wyniósł 2,66 mln zł wobec 1,68 mln zł przed rokiem.

Źródło: Uniqa


Tagi: , , , ,

Generali wprowadza innowacyjne narzędzie do obsług... Grupa Generali w ramach strategii automatyzacji procesów sprzedażowych rozpoczęła proces wyposażania sieci sprzedaży w innowacyjne narzędzie do obsług...
Liberty Direct wprowadza sprzedaż polis mieszkanio... Przy zakupie polisy komunikacyjnej Liberty Direct będzie proponować ubezpieczenie mieszkań. Liczy, że na jego ofertę skuszą się osoby, od których zaku...
Platforma sprzedażowa już zakończona przez Uniqa... Comarch zakończył główną fazę projektu wdrożenia platformy sprzedażowej dla sprzedawców i partnerów w Grupie Ubezpieczeniowej UNIQA. To nowoczesne ...
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zakończyli 2011r. z n... W IV kwartale 2011 r. notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zanotowali 46,07 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży (854 tys....
UNIQA zmienia skład zarządu 20 lutego 2012 r. Zbigniew Zieliński został odwołany ze stanowiska wiceprezesa ds. sprzedaży spółek UNIQA w Polsce. Do czasu powołania nowego szefa sp...