Ubezpieczenia

Wyniki działalności Grupy Allianz Polska po pierwszym półroczu 2012 roku

poleć drukuj

Łączna wartość zebranej w ciągu sześciu miesięcy 2012 r. składki w Grupie Allianz Polska wyniosła 2,217 mln zł, co dało ponad 22 proc. dynamikę, w stosunku do takiego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto dla grupy wyniósł 102,8 mln zł, co stanowi poprawę w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku o 121,4 mln zł. Aktywa pod zarządem całej grupy to ponad 14 mld zł.

– Pomimo nie do końca przewidywalnych i nadal trudnych warunków rynkowych, Grupa Allianz Polska osiągnęła bardzo dobre wyniki na koniec pierwszego półrocza 2012 r., zarówno po stronie wzrostu przychodów, jak również rentowności samego biznesu. Jest to efektem m.in. dalszego rozwoju wielokanałowej struktury dystrybucji, w tym szczególnie rozwoju sieci własnej agentów, jak również zacieśnieniu współpracy z brokerami ubezpieczeniowymi, dealerami  samochodowymi oraz bankami. Na koniec I półrocza Allianz Polska przejął również pełną odpowiedzialność za rozwój biznesu direct w Polsce. Równocześnie staramy się skutecznie minimalizować nasze zaangażowanie w tych obszarach ubezpieczeniowych, które są w naszej ocenie zagrożone efektami ewentualnego kryzysu finansowego. Na ostateczny wynik finansowy duży wpływ ma również konsekwentnie przestrzegana dyscyplina kosztowa – skomentował Paweł Dangel, prezes Allianz Polska.

Ubezpieczenia na życie

W I półroczu 2012 roku składki w ubezpieczeniach życiowych wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku o 51 % z 865 mln zł do poziomu 1 307 mln zł. Zysk netto wyniósł blisko 32 mln zł, w stosunku do 27 mln zł w pierwszym półroczu 2011.

Wysoki wzrost składki jest spowodowany w głównej mierze wysoką sprzedażą polisolokat, jaka miała miejsce w I kwartale bieżącego roku. W liniach produktowych ze składką regularną dynamika sprzedaży kształtowała się na poziomie 5%. Z powodu decyzji o wycofywaniu się z produktów strukturyzowanych ze składką jednorazową, widać spadek udziału tego produktu w portfelu. Natomiast zanotowano przyrost życiowych ubezpieczeń grupowych, realizowanych wspólnie z Eurobankiem do 128 mln zł, w stosunku do 67 mln zł I półrocza ub.r.

W tym roku celem w spółce życiowej jest wzrost składki regularnej. Od początku roku, spółka życiowa jest skoncentrowana na zwiększeniu sieci własnej, a od półrocza trwają prace nad uruchomieniem dodatkowych kanałów dystrybucji.

Ubezpieczenia majątkowe

Nadal zauważalny jest pozytywny trend w obszarze rentowności, przede wszystkim w ubezpieczeniach komunikacyjnych – poprzez poprawę szkodowości w OC komunikacyjnym oraz wzrost udziału AC w portfelu.

Co prawda w I półroczu 2012 roku składki w ubezpieczeniach majątkowych spadły w porównaniu z tym samym okresem 2011 roku z 2 979 mln zł do poziomu 2 771 mln zł, ale jest to efektem odejścia szkodowej części portfela w OC komunikacyjnym.

Na bardzo dobrym poziomie utrzymuje się szkodowość w indywidualnych ubezpieczeniach majątkowych i ubezpieczeniach dużego biznesu, co jest w głównej mierze konsekwencją dobrej selekcji ryzyka.

Zauważalna jest też poprawa  przychodów z lokat, które wyniosły po pierwszym półroczu b.r. 59 mln zł , co stanowi poprawę o 72 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Spółka majątkowa wypłaciła 552 mln zł w formie odszkodowań, w stosunku do 549 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł prawie 55 mln zł, co jest zdecydowaną poprawą w stosunku do 61 mln zł straty w roku ubiegłym.

TFI Allianz

Wartość zarządzanych aktywów wyniosła 2,65 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do pierwszego półrocza ub. roku o 22 proc. Liczba klientów TFI Allianz to blisko 29 tys., co daje wzrost o 2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 5,7 mln zł.

Dobrymi wynikami od początku roku mogą pochwalić się subfundusze Allianz FIO: Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Pieniężny oraz Allianz Aktywnej Alokacji, które na koniec czerwca wypracowały półroczne stopy zwrotu w wysokości odpowiednio 4 proc., 2,3 proc. i 2,5 proc.

W pierwszym półroczu 2012 roku TFI Allianz wprowadziło do oferty nowy fundusz zamknięty: Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ. Dużym zainteresowaniem cieszyły się subskrypcje certyfikatów Allianz Absolute Return FIZ, którego aktywa wzrosły ponad dwukrotnie do 87 mln zł, a Fundusz wypracował w tym okresie 9% stopę zwrotu.

PTE Allianz

PTE Allianz zarządzała na koniec czerwca 2012 r. aktywami o wartości 7,27 mld zł. Wynik finansowy PTE Allianz Polska  S.A. za I półrocze wyniósł 10,7 mln zł. Od początku roku do Allianz Polska OFE przystąpiło 48 099 nowych członków. Jest to wzrost 12 proc., wobec 3 proc. wzrostu całego rynku. Wartość jednostki rozrachunkowej OFE Allianz  Polska  wzrosła w ciągu I półrocza o 6,00%, co było czwartym wynikiem spośród wszystkich funduszy.

Allianz Polska OFE ponownie stanął na czele rankingu  dziennika „Rzeczpospolita” opublikowanym  w kwietniu 2012 roku, analizującym bezpieczeństwo inwestycji za okres 10 lat.  W tym okresie, to również  klienci OFE Allianz, według kryterium hipotetycznej wartości konta, zgromadzili najwięcej środków.

PTE Allianz Polska SA utworzyło Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny.  Allianz Polska DFE, to fundusz o określonej polityce inwestycyjnej i niskich kosztach dla klienta. Od marca 2012 roku w ramach Allianz Polska DFE dostępne są dwa nowe produkty emerytalne : Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE).

Źródło: Allianz


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
Połączenie dwóch spółek: HDI Asekuracja i HDI-Gerl... Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja TU i HDI-Gerling Polska TU. Powstała z po...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...
Concordia Auto – nowy pakiet dla bezszkodowy... Wybierając ubezpieczenie swojego majątku, życia czy samochodu warto poszukać oferty, która gwarantuje rzetelność, solidność i co bardzo ważne przy obe...
Liberty Direct rozszerza ofertę o ubezpieczenie mi... Liberty Direct rozszerza działalność na rynku polskim. Firma rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych obejmujących ubezpieczenie wyposażenia i m...