Ubezpieczenia

Pomoc assistance dla klientów posiadających rachunek firmowy w Raiffeisen Banku

poleć drukuj

Europ Assistance Polska przygotowała pakiety assistance dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają rachunek firmowy w Raiffeisen Bank Polska. Klienci instytucjonalni, w zależności od posiadanego rachunku, otrzymają odpowiedni wariant  R-Biznes Assistance lub R-Biznes Assistance Plus.

W ramach R-Biznes Assistance, przedsiębiorcy otrzymają pomoc w razie uszkodzenia mienia firmy oraz awarii sprzętu biurowego. W sytuacji, gdy w siedzibie firmy dojdzie do kradzieży z włamaniem, aktu wandalizmu, bądź zalania, pożaru lub innego zdarzenia losowego, Centrum Alarmowe zorganizuje niezbędną pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć wówczas na interwencję specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz), dozór mienia lub jego transport do lokalu zastępczego. Jeśli firma takiego nie posiada, Centrum Alarmowe zorganizuje tymczasowe biuro w ramach R-Biznes Assistance. Klienci firmowi skorzystać mogą również z nieodpłatnych wizyt specjalisty od napraw, gdy ich sprzęt biurowy oraz PC ulegnie awarii. Co więcej, pod wskazanym w polisie numerem telefonu czekają na przedsiębiorców konsultanci, którzy udzielą informacji teleadresowych o sieci usługodawców, informacji rekrutacyjnych, gospodarczych, socjalnych, medycznych a także z zakresu ekologii.

Pakiet R-Biznes Assistance Plus oferuje pomoc nie tylko w razie awarii sprzętu czy uszkodzenia mienia firmy, ale został rozszerzony również o assistance medyczny. Wariant ten obejmuje ochroną zarówno przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Pomoc medyczna zostanie udzielona w razie nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w siedzibie firmy oraz w czasie podróży służbowej. W ramach pomocy medycznej, pracownicy przedsiębiorstwa mogą liczyć na wizytę lekarza lub pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do szpitala oraz organizację wizyty u lekarza specjalisty, a także pomoc rehabilitanta lub fizykoterapeuty. Ponadto, w razie konieczności pozostania w szpitalu, assistance medyczny zapewni opiekę pielęgniarską po hospitalizacji.

Dodatkowo, R-Assistance Plus rozszerzony został o takie usługi jak infolinia prawna oraz firmowy serwis concierge.

Źródło: Europ Assistance Polska


Tagi: , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...