Ubezpieczenia

Wzrost przypisu składki PTU w pierwszym kwartale 2012 roku

poleć drukuj

W I kwartale roku 2012 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odnotowało wzrost przypisu składki brutto o 25%, w porównaniu z tym samym okresem roku 2011, do wysokości 133,4 mln zł.

W I kwartale 2012 r. PTU S.A. odnotowało wzrost przychodów we wszystkich grupach, w których firma prowadziła działalność. W liniach biznesowych wzrost przypisu składki był dwucyfrowy (w ujęciu procentowym), np.: w ubezpieczeniach szkód rzeczowych i inżynieryjnych (72,5%), nieszczęśliwych wypadków (16,1%) oraz odpowiedzialności cywilnej (15%) odzwierciedla starania firmy o rozbudowę bardziej zrównoważonego i stabilnego portfela ubezpieczeń.

Nowa strategia przynosi efekty

Zarząd PTU S.A. zamierza kontynuować zmiany przy wsparciu inwestora strategicznego. W I kwartale 2012 r. wartość wypłaconych przez PTU S.A. odszkodowań i świadczeń brutto (z udziałem reasekuratorów) wyniosła 77,4 mln zł, wartość o 1,5% niższa niż rok wcześniej. Koszty działalności ubezpieczeniowej (akwizycji i administracji) wzrosły o 12,6%, a więc wolniej niż zwiększały się przychody ze sprzedaży ubezpieczeń (25%). Przedmiotowy wzrost wynika głównie ze wzrostu kosztów akwizycji bezpośrednio związanych z akceptowanymi ryzykami.

Dzięki wyższym dochodom z lokat, wynik finansowy netto Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń był dodatni i wyniósł 0,5 mln zł. – Czekamy na nadchodzące miesiące, ale bardzo optymistycznie oceniamy szanse na dalszy intensywny rozwój firmy – mówi Artur Stępień, Członek Zarządu PTU S.A.

Dynamiczny rozwój portfela jest efektem konsekwentnego wdrażania średnioterminowej strategii przygotowanej wspólnie z inwestorem strategicznym, niemiecką grupą ubezpieczeniową Gothaer. Celem PTU S.A. jest wejście do pierwszej dziesiątki największych krajowych zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych do końca 2016 roku.

Strategia została przygotowana w zeszłym roku wspólnie z doświadczonymi menadżerami z grupy Gothaer. Przewiduje zrównoważony rozwój PTU S.A.
w oparciu o dwie grupy konsumenckie – klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Implementacja tej strategii przynosi już oczekiwane i wymierne efekty. Według danych, w I kwartale bieżącego roku przypis składki brutto Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. wyniósł 133,4 mln zł, to jest o 25% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– Rozpoczęta w ubiegłym roku restrukturyzacja portfela ubezpieczeniowego i zmiana struktury organizacyjnej naszej firmy, zwłaszcza pionów odpowiedzialnych za sprzedaż, daje już efekty. Od roku, z kwartału na kwartał systematycznie rośnie dynamika przypisu składki brutto, przy czym w roku 2012 wyniosła aż 125% – mówi Artur Stępień.

Restrukturyzacja portfela trwa

– Systematycznie zwiększamy udział ubezpieczeń, na których uzyskujemy wyższe marże, np. majątkowych dla firm. W tym roku zreorganizowaliśmy pion odpowiedzialny za ubezpieczenia korporacyjne, dynamicznie rozwijamy współpracę z brokerami, dzięki czemu ubezpieczamy coraz więcej przedsiębiorstw, i wierzę, że utrzymamy w tym roku wysokie tempo rozwoju w tym segmencie, a w konsekwencji całego naszego portfela – mówi Adam Dwulecki, Członek Zarządu PTU S.A., odpowiedzialny za pion ubezpieczeń korporacyjnych.

Niższe wskaźniki wzrostu PTU S.A. uzyskało głównie w grupach objętych restrukturyzacją np. OC komunikacyjnym. – To efekt zamierzonego ograniczania w naszym portfelu udziału grup ubezpieczeń z wysoką szkodowością, np. OC komunikacyjnego. W tym przypadku nie stosujemy automatycznych, proporcjonalnych podwyżek taryf dla wszystkich klientów. Z większą uwagą przyglądamy się relacjom ceny do przyjmowanego ryzyka i dlatego naszym klientom proponujemy niejednokrotnie atrakcyjne zniżki. Chcąc ich na dłużej związać z PTU S.A. większy nacisk kładziemy na produkty wieloletnie, np. dwuletnie ubezpieczenie mieszkań – dodaje Artur Stępień.

Źródło: PTU S.A.


Tagi: , ,

Specjalny pakiet ubezpieczeniowy stworzony przez C... Compensa TU Vienna Insurance Group oraz Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń przygotowały specjalny pakiet ubezpieczeniowy, umożliwiający kierowcom nabycie...
PTU Auto Assistance Plus – nowe assistance k... Inter Partner Assistance wraz z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym stworzyło nowe assistance komunikacyjne dla klientów flotowych i indywidualnych....
PTU: nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk... dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poszerzyło wachlarz oferowanych usług o nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, funkcjo...
PTU Optima-nowe ubezpieczenie NNW Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod n...
Wzrost udziałów Gothaer w akcjonariacie PTU Niemiecka grupa ubezpieczeniowa Gothaer zwiększyła do 99,86% swój udział w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Zmiana udziału nastąpiła w...