Ubezpieczenia

Producenci zielonej energii pod ochroną PTU

poleć drukuj

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jako pierwsze wprowadza na rynek produkt dla deweloperów i właścicieli farm wiatrowych w Polsce. Oferta ubezpieczeń dla producentów zielonej energii jest częścią nowo wdrażanej strategii średnioterminowej przygotowanej wspólnie ze strategicznym inwestorem – niemiecką grupą ubezpieczeniową Gothaer, która jest liderem w tym segmencie rynku w Niemczech.

Zielony produkt od PTU

Energetyka wiatrowa rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, co wiąże się z rosnącym zainteresowaniem budową nowych farm wiatrowych przez polskie i zagraniczne firmy. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców – operatorów elektrowni i farm wiatrowych – PTU wprowadziło pierwsze na polskim rynku „Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych”. Stworzenie nowego produktu związane jest z pozyskaniem przez PTU w 2011 r. silnego inwestora branżowego, niemiecką grupę ubezpieczeniową Gothaer, z którym firma wspólnie przygotowała i wdraża nową strategię średnioterminową.

– Współpraca PTU S.A. i grupy Gothaer przynosi efekty. Systematycznie poprawiamy wyniki finansowe, awansowaliśmy na 11. miejsce w rankingu największych towarzystw majątkowych w Polsce. Zmienia się struktura naszego portfela, która pozwoliła nam – korzystając z wiedzy i doświadczeń naszego właściciela, lidera ubezpieczeń w sektorze zielonej energii – na wprowadzenie pierwszego na polskim rynku pakietu ubezpieczeń dla właścicieli farm wiatrowych – powiedział Adam Dwulecki, członek Zarządu PTU S.A. odpowiedzialny za pion ubezpieczeń korporacyjnych.

Ubezpieczenie oferuje szeroki zakres ochrony, obejmujący szkody powstałe m.in. w wyniku błędów eksploatacyjnych, projektowych, zwarcia, wadliwego działania lub niezadziałania aparatury pomiarowej, nagłego działania czynników atmosferycznych (ulewy, mróz, burza, huragan), trzęsienia ziemi, pożaru i wybuchu oraz kradzieży z włamaniem czy dewastacji.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • elektrownia wiatrowa wraz z niezbędnym wyposażeniem (fundamenty, transformatory i stacje transformatorowe, urządzenia pomocnicze i budynki, okablowanie wewnętrzne), a także wyposażenie pomocnicze i części zapasowe na potrzeby elektrowni wiatrowej, podstacje i okablowanie zewnętrzne oraz wymienne elementy elektroniczne;

  • utrata spodziewanego zysku, który przedsiębiorca osiągnąłby z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wynikła z awarii lub uszkodzenia elektrowni wiatrowej, pod warunkiem ubezpieczenia jej od uszkodzeń.

W sytuacji zaistnienia szkody PTU S.A. pokryje także – w granicach sumy ubezpieczenia – koszty: akcji ratowniczej, zabezpieczenia uszkodzonej instalacji, przeniesienia i zabezpieczenia mienia po szkodzie, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (rozbiórki i demontażu niezdatnych do użytku elementów, ich wywozu, składowania lub utylizacji), frachtu lotniczego części zamiennych, odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, odkażania i utylizacji gleby, wybudowania i usunięcia tymczasowych dróg dojazdowych i obszarów dostępu, przy czym niektóre z tych kosztów są limitowane kwotowo. Natomiast w przypadku ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku, ochroną objęte jest nieosiągnięcie przez przedsiębiorcę szacowanego zysku powstałe wskutek zaistnienia przerwy w sprzedaży energii elektrycznej (nie dłużej niż maksymalny okres odszkodowawczy ustalany przez ubezpieczającego).

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, przy czym podstawą jest wartość odtworzeniowa (nowa) instalacji. Dla elektrowni wiatrowej suma ubezpieczenia jest ustalana w systemie sum stałych, a dla dodatkowych kosztów ustala się podlimity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko. W przypadku ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku suma stanowi iloczyn wskaźników mocy instalacji i ceny skupu energii (i również ustalana jest przez ubezpieczającego).

„Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych” jest dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców od kwietnia br. Umowy można zawierać w 53 placówkach PTU S.A. w całym kraju, jak i za pośrednictwem brokerów. Produkt przygotowali specjaliści z Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych PTU S.A., które powołano 1 lutego br., w ramach reorganizacji struktury organizacyjnej towarzystwa.

Elektrownie wiatrowe pod ochroną

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, obecnie w Polsce z odnawialnych źródeł energii wytwarza się 3082 MW energii elektrycznej. W naszym kraju działa już 526 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1616,4 MW.

– Energetyka wiatrowa rozwija się u nas niezwykle dynamicznie – jej udział w produkcji energii z OZE przekracza już 50 proc., a przecież jeszcze przed 2000 r. właściwie nie było u nas takich instalacji. Rozwojowi sprzyja to, że na dużych obszarach Polski wiatr ma odpowiednią prędkość do produkcji energii (5,5-7,0 m/s na wysokości 50 m), co czyni nasz kraj jednym z najbardziej atrakcyjnych dla lokalizacji farm wia­trowych w Europie. Widać to po rosnącym zaintereso­waniu budowaniem nowych farm wiatrowych firm polskich i zagranicznych. To dobry moment na wprowadzenie na rynek specjalnej oferty ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców inwestujących w energie ze źródeł odnawialnych – mówi Tomasz Szejnoch, Dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych PTU S.A.

Źródło: PTU S.A.


Tagi: , , , , ,

Specjalny pakiet ubezpieczeniowy stworzony przez C... Compensa TU Vienna Insurance Group oraz Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń przygotowały specjalny pakiet ubezpieczeniowy, umożliwiający kierowcom nabycie...
PTU Auto Assistance Plus – nowe assistance k... Inter Partner Assistance wraz z Polskim Towarzystwem Ubezpieczeniowym stworzyło nowe assistance komunikacyjne dla klientów flotowych i indywidualnych....
PTU: nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk... dniem 1 kwietnia b.r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń poszerzyło wachlarz oferowanych usług o nowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, funkcjo...
PTU Optima-nowe ubezpieczenie NNW Z dniem 1 kwietnia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło na rynek nowe, kompleksowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) pod n...
Wzrost udziałów Gothaer w akcjonariacie PTU Niemiecka grupa ubezpieczeniowa Gothaer zwiększyła do 99,86% swój udział w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Zmiana udziału nastąpiła w...