Ubezpieczenia

Grupa PZU podsumowuje pierwszy kwartał 2012 roku

poleć drukuj

Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2012 roku wyniósł 822,6 mln zł. O blisko 9% wzrosła składka przypisana brutto, co w połączeniu z dyscypliną w obszarze kosztów pozwoliło na utrzymanie wysokiej rentowności.

„Zaprezentowaliśmy dzisiaj wyniki Grupy PZU za I kwartał 2012 r. Odnotowaliśmy dynamiczny wzrost przypisu składek, a także znaczący wzrost zysku netto. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku do zysku zaliczone zostały jednorazowe zdarzenia, które zwiększyły wynik finansowy o ponad 212 mln zł. Mam na myśli objęcie konsolidacją Grupy Armatura (podniesienie wyniku o ponad 118 mln zł) oraz niższe rozwiązanie rezerw typu P (123,7 mln zł vs 217,7 mln zł w I kw. ubiegłego roku). Cieszy spadek powtarzalnych kosztów administracyjnych oraz wzrost wskaźnika zwrotu na kapitale”  – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kwartale 2012 roku miały następujące elementy:

  • wzrost składki przypisanej brutto na skutek zwiększenia sprzedaży m.in. ubezpieczeń OC komunikacyjnych oraz ubezpieczeń grupowych ochronnych i indywidualnych na życie;
  • poprawa rentowności w obu segmentach: zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych  i majątkowych
    (w szczególności w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych), a także w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych;
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej, przy jednoczesnym rozpoczęciu działań projektowych mających na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.
  • wyższe dochody z działalności inwestycyjnej w związku z wyższą wyceną obligacji skarbowych oraz akcji;

 

Składki

Składki przypisane brutto za I kw. 2012 r. wyniosły 4,32 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7%. Wyższy przypis składki spowodowany był wyższą sprzedażą ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie ubezpieczeń masowych, ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym dynamiczny wzrost nowej sprzedaży) oraz ubezpieczeń na życie i dożycie. Wzrostowi przypisu składki towarzyszy utrzymanie wysokiej rentowności.

Odszkodowania i świadczenia

W porównaniu do analogicznego okresu roku w I kw. 2012 Grupa PZU odnotowała wzrost odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmian rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) o 376,05 mln zł (+15,7%). Wzrost wynikał przede wszystkim z ujemnego wpływu przezimowań w segmencie ubezpieczeń rolnych,  mniejszego tempa konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P oraz wyższej sprzedaży produktów indywidualnych w kanale bancassurance.

Jednocześnie, zanotowano poprawę rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz majątkowych
w I  kwartale 2012 roku m.in. w związku z korzystniejszymi warunkami drogowymi oraz z brakiem pojedynczych szkód o znacznej skali.

Koszty

Wzrost kosztów administracyjnych o 36,15 mln zł (+11,0%) nastąpił wskutek wdrażania nowych projektów, które mają na celu zmianę wizerunku Grupy PZU oraz usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych. Wzrost kosztów jest także wynikiem zmian w ich sezonowości, inwestycjach w obszarze kadr i IT (prace nad nowym systemem produktowym dla spółki majątkowej). W zakresie kosztów powtarzalnych utrzymano dyscyplinę kosztów stałych, co spowodowało ich spadek o 3,8.

Rentowność działalności ubezpieczeniowej

W obu segmentach działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU poprawiła rentowność. Wskaźnik mieszany wzrósł z 88,8% do 91,2%, ale po wyjęciu szkód związanych z ubezpieczeniami rolnymi (które w zeszłym roku miały miejsce w 2 kwartale) wskaźnik mieszany wyniósłby poniżej 88%. W głównej linii produktowej ubezpieczeń na życie – ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wskaźnik zysku  operacyjnego z 13,8% do 20,1%.

Działalność inwestycyjna

Dochody z działalności lokacyjnej wyniosły 872,8 mln zł i wzrosły o ponad 84%. Wzrost spowodowany był głównie skutkiem wyższej wyceny obligacji skarbowych oraz lepszej koniunktury na GPW.

Zysk

Zysk z działalności operacyjnej w I kw. 2012 roku wyniósł 1 034 672 tys. zł i był wyższy o 72 520 tys. zł (7,5%) w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego, co wynikało głównie ze wzrostu dochodów z działalności inwestycyjnej Grupy PZU.

Wskaźnik ROE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku wyniósł 24,7%, co oznacza wzrost o 0,8  p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Margines wypłacalności

Grupa PZU utrzymuje nadwyżkę środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności. Po I kwartale wyniosła ona ponad 8,85 mld zł, co w kontekście zawirowań na rynkach finansowych świadczy o bardzo bezpiecznej pozycji kapitałowej.

Źródło: PZU


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...