Ubezpieczenia

PZU dostosowuje system wynagradzania do standardów rynkowych

poleć drukuj

3 kwietnia br. zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w obu spółkach. Ruch ten ma wymiar wyłącznie formalny i wiąże się z zamiarem zmiany umów o pracę wszystkich pracowników. Jest to konsekwencją wypowiedzenia Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dla PZU SA oraz PZU Życie SA. Procedura zwolnień grupowych nie jest związana z redukcją zatrudnienia ani z obniżką wynagrodzeń zasadniczych, a zaproponowane przez pracodawców zmiany dostosowują jedynie system wynagrodzeń w Grupie PZU do standardów rynkowych i mają na celu skuteczniejsze motywowanie pracowników.

Po wypowiedzeniu ZUZP dostosowanie warunków wynagradzania pracowników do nowych zasad wymaga zmiany umowy o pracę każdego pracownika. Ponieważ proces dostosowywania umów o pracę dotyczy ok. 12 tys. pracowników zatrudnionych w PZU SA i PZU Życie SA, istnieje możliwość, iż więcej niż 29 osób w ciągu 30 dni, w każdej ze spółek może nie przyjąć nowych warunków wynagradzania. Nakłada to na pracodawcę obowiązek wszczęcia procesu zwolnień grupowych.

„Chcemy dostosować wynagrodzenia do standardów rynkowych i zwiększyć udział składników o charakterze motywacyjnym w uposażeniu każdego z pracowników Grupy PZU. W związku z wypowiedzeniem obowiązujących w PZU SA oraz PZU Życie SA Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy wymaga to przeprowadzenia szeregu formalnych działań, w tym uruchomienia procedury zwolnień grupowych. Podkreślam jednak, że celem tych działań jest jedynie unowocześnienie systemu wynagradzania, a nie zwalnianie pracowników” – powiedziała Olga Zarachowicz, dyrektor zarządzający ds. HR w Grupie PZU.

Po zakończeniu konsultacji w procesie zwolnień grupowych, każdy pracownik PZU SA i PZU Życie SA otrzyma propozycję zawarcia porozumienia zmieniającego jego indywidualne warunki wynagradzania. Wszystkim pracownikom, którzy odmówią zawarcia porozumienia zmieniającego zostaną wręczone wypowiedzenia zmieniające. Pracownik może nie przyjąć zaproponowanych nowych warunków wynagrodzenia, czego skutkiem będzie definitywne rozwiązanie umowy o pracę w terminie indywidualnego okresu wypowiedzenia, z gwarantowaną w takich przypadkach prawem odprawą.

Podczas planowanego procesu żaden z pracowników nie otrzyma propozycji zmiany wynagrodzenia zasadniczego. Nowa umowa będzie się różnić jedynie zawartymi w niej zapisami dotyczącymi innych składników wynagradzania, w szczególności wyższej premii.

O planowanych działaniach poinformowane zostały zakładowe organizacje związkowe oraz Powiatowe Urzędy Pracy.

Źródło: PZU


Tagi: , , , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...