Ubezpieczenia

Badanie rynku usług assistance przeprowadzone przez Mondial Assistance

poleć drukuj

Mondial Assistance we współpracy z ACNielsen Polska przeprowadził największe jak dotąd w Polsce badanie poświęcone usługom assistance „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”. Już dzisiaj Mondial Assistance pokazuje wstępne wyniki badań, natomiast pełen raport zostanie opublikowany 14 marca podczas Forum Bankowego, którego Mondial Assistance jest oficjalnym partnerem.

Podstawowa informacja jaka płynie z raportu to fakt, że w 2011 roku z usług assistance w Polsce skorzystało blisko milion osób (łącznie 972 070). Klient assistance ma nie więcej niż 59 lat oraz mieszka w mieście liczącym powyżej 200 tysięcy osób.
Z raportu „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” wynika, że ponad 50% respondentów dobrze kojarzy, czym są usługi assistance i na czym one polegają. Ankietowani wiążą usługi assistance głównie z pakietami oferowanymi kierowcom. W dalszej kolejności w świadomości respondentów, assistance jest postrzegane jako usługa pomocowa czy ratunkowa w sensie ogólnym. Badani wskazali w ankiecie, że assistance to także rodzaj ubezpieczenia, usługa turystyczna i medyczna.

Z badań przeprowadzonych przez ACNielsen Polska na zlecenie Mondial Assistance wynika, że najbardziej uświadomioną grupą pod względem usług i produktów assistance są osoby w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat.

Respondenci biorący udział w badaniu wskazali również assistance samochodowe jako najbardziej wartościową usługę oferowaną przez firmy assistance (60% wskazań). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio assistance medyczne oraz turystyczne (49% i 37% odpowiedzi). Istotne jest, że w tym przypadku zaistniała wyraźna korelacja pomiędzy płcią respondenta a wskazaniem na przydatność, wartość danej usługi.

Assistance jest również cenione jako uzupełnienie i rozwinięcie innych produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Co drugi respondent uważa, że dołączenie assistance do rachunku bankowego powinno być rynkową normą.

– Raport „Rynek usług assistance widziany oczami klientów” to pierwsze badanie rynku usług assistance w Polsce przeprowadzone na taką skalę. Oprócz podstawowych odpowiedzi na pytanie, np. ile osób w Polsce korzysta z usług assistance, przygotowana publikacja zawiera analizy, które są istotne zarówno dla całej branży assistance, jak i podmiotów z nią powiązanych – mówi Agnieszka Walczak, Członek Zarządu w Mondial Assistance.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie osób zamieszkujących obszary miejskie. Istotne zmienne brane pod uwagę w szczególności przez zespół to wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania. Wywiady były przeprowadzane w dniach 4-24 stycznia 2012 roku. Próba badawcza liczyła 2000 respondentów.

źródło: Mondial Assistance


Tagi: , , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Pakiet assistance dla posiadaczy kart kredytowych ... Europ Assistance Polska we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK opracowała pakiety assistance dla posiadaczy kart kredytowych Gold i Platinum Banku Zach...
Pełny wariant ubezpieczenia komunikacyjnego z assi... Europ Assistance Polska we współpracy z InterRisk opracowała nowy wariant ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z assistance. Wariant Pełny różni się zak...
Ubezpieczenie assistance dla podróżujących samocho... Mondial Assistance zaoferowało ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających samochodem za granicę. W ramach polisy ochroną objęta może być nawet jednodniowa ...
Usługi assistance dla wlaścicieli samochodów Ferra... Europ Assistance Polska świadczy usługi assistance na rzecz właścicieli samochodów Ferrari zakupionych i zarejestrowanych w Polsce. Assistance obejmuj...