Ubezpieczenia

Raport KNF o stanie sektora ubezpieczeń

poleć drukuj

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała opracowanie zatytułowane „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2011 r.”.

Z raportu wynika, iż sektor ubezpieczeń ogółem odnotował zysk techniczny (na poziomie wyższym o prawie 76% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) i zysk finansowy (na poziomie niższym o prawie 13% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W dziale I odnotowano spadek zysku technicznego (o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). KNF tłumaczy, że główną przyczyną osiągnięcia niższych wyników był dynamiczny wzrost odszkodowań i świadczeń oraz spadek przychodów z lokat. Z punktu widzenia wyników w poszczególnych grupach ubezpieczeń o spadku wyniku technicznego w dziale I zadecydował przede wszystkim niższy wynik w ubezpieczeniach grupy 1 i grupy 3.

Z kolei w dziale II zysk techniczny wyniósł 0,28 mld zł (- 1,13 mld zł przed rokiem, głównie za sprawą szkód klęskowych i załamania rentowności w „komunikacji”). Nadzór wskazuje, że do tego osiągnięcia przyczynił się przede wszystkim wzrost składki zarobionej na udziale własnym (głównie dzięki obserwowanym już w poprzednich kwartałach podwyżkom taryf w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych) oraz zmniejszenie odszkodowań i świadczeń (brak szkód katastroficznych). Komisja tłumaczy, że z punktu widzenia wyników w poszczególnych grupach ubezpieczeń o poprawie wyniku technicznego w dziale II zadecydowało głównie wykazanie zysku technicznego w grupie 3 i 8 oraz ograniczenie straty w grupie 10.

W dziale I obserwowany jest powrót do ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (wzrost składki przypisanej w tej grupie ubezpieczeń) i stopniowe odchodzenie od ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym oferowanych w ramach ubezpieczeń grupy 1 (tzw. polisolokaty i struktury). Jednak w portfelu ubezpieczeń działu I nadal dominują ubezpieczenia grupy 1, przy czym istotną część tych ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym.

W dziale II następuje wzrost składki przypisanej w ubezpieczeniach komunikacyjnych tj. OC komunikacyjnego (grupa 10) oraz auto-casco (grupa 3), jak również wzrost składki przypisanej w ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych (grupy 8 i 9), co w znacznej mierze wynika z licznych zmian wysokości taryf w zakresie tych ubezpieczeń, które miały miejsce w 2010 r., jak i w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. W dziale II nadal dominują ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC), które stanowią 57,1% portfela ubezpieczeń.

Komisja podkreśla, że wypłacalność sektora kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronach internetowych KNF.

źródło: KNF, gu.com


Tagi: ,

Profesjonalny ubezpieczyciel Proama wkracza na pol... Proama – to marka, pod którą będzie działała w Polsce europejska firma ubezpieczeniowa Groupama. Ubezpieczyciel zamierza rozpocząć od sprzedaży ubezpi...