Ubezpieczenia

PZU nagrodzony za odpowiedzialne i zrównoważone zarządzanie

poleć drukuj

PZU spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, uwzględniającego czynniki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Potwierdzeniem tego faktu jest włączenie firmy z dniem 1 lutego br. w skład Indeksu RESPECT – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie.

Obecność w Indeksie RESPECT jest efektem długofalowych zmian zachodzących w PZU. Firma od lat realizuje działania w obszarze CSR, jako integralną część strategii biznesowej. W efekcie w ubiegłym roku powstał raport społeczny PZU zgodny z wytycznymi GRI, ukazujący realizację strategii CSR na każdym z poziomów działalności.

W celu utrzymania ładu korporacyjnego i wiarygodności finansowej PZU w pełni stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, a także przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Firma posiada także wewnętrzny kodeks etyki „Dobre Praktyki w PZU” oraz podlega regularnej ocenie przez agencje ratingowe.

W trosce o Klientów PZU dąży do zachowania najwyższych standardów w zapewnianiu ochrony ubezpieczeniowej. W celu podnoszenia jakości regularnie monitorowany jest poziom zadowolenia z produktów i usług.

W obrębie strategii CSR, PZU prowadzi również działania z zakresu społecznego zaangażowania w czterech obszarach: bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie i kultura. Każdego roku firma przeznacza miliony złotych na działalność prewencyjną wspierając policję, Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR i TOPR, wybrane grupy WOPR oraz finansując kampanie społeczne propagujące bezpieczeństwo na drogach – obecnie realizując w tym obszarze projekt Bezpieczna Flota PZU skierowany do wybranych flot samochodowych. Ponadto PZU jest partnerem strategicznym Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci, pozarządowej organizacji humanitarnej, której głównym celem statutowym jest działalność profilaktyczna zmierzająca do zmniejszenia liczby wypadków, zwłaszcza tych z udziałem dzieci, oraz praktyczna pomoc psychologiczna dla ofiar tragicznych zdarzeń. W ramach programu PZU wraz ze Stowarzyszeniem oferują w systemie całorocznym kompleksową pomoc w niwelowaniu syndromu posttraumatycznego u dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.

W ramach działań z obszaru edukacji PZU wspiera również organizacje pozarządowe takie jak Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka – ukierunkowane na umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwoju oraz propagujące postawy przedsiębiorcze. Firma dofinansowuje jednocześnie program Stypendiów Pomostowych realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Za pośrednictwem Fundacji PZU prowadzony jest także konkurs grantowy, mający na celu wzbogacanie oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich i w małych miastach.

W obszarze zdrowia PZU od lat wspiera działania Polskiej Unii Onkologii np. Konkurs Zdrowa Gmina, którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne dające szansę na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. W tym roku PZU dofinansował również szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej poprzez pogłębienie umiejętności interpersonalnych.

Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. sponsorowanie Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Narodowego w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. W ubiegłym roku PZU sfinansował również odzyskanie obrazu Aleksandra Gierymskiego „Żydówka z Pomarańczami”, który obecnie podlega renowacji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Projekt RESPECT Index realizowany jest przez GPW SA od 2009 r. we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Rewizja składu Indeksu RESPECT odbywa się raz na pół roku. Obecnie w skład Indeksu RESPECT wchodzą 23 polskie spółki giełdowe.

Źródło: PZU


Tagi: , ,

Straty finansowe ubezpieczycieli majątkowych Rok 2010 będzie najgorszy dla ubezpieczeń majątkowych od 13 lat, pisze "Parkiet" w oparciu o podsumowania rezultatów działalności dziesięciu największ...
PZU poszerza ofertę w ubezpieczeniach komunikacyjn... Największy polski ubezpieczyciel poszerzył swoją ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych. Nowe rozwiązania wprowadzone przez PZU to m.in.: autocasco w wers...
Coraz więcej zgłaszanych szkód powodziowych W PZU do poniedziałku zarejestrowano już prawie 71 tys. szkód powodziowych - podano w przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Zakładu. Natomiast w W...
Kontrowersyjne reklamy telewizyjne PZU W spotach telewizyjnych PZU zapewnia, że ubezpiecza kierowców, którzy np. nie zapinają pasów czy łamią przepisy ruchu drogowego. Być może rzeczywiście...
Firmy ubezpieczeniowe obawiają się wiosennych rozt... Towarzystwa Ubezpieczeniowe w obawie przed wiosennymi roztopami łagodzą procedury wypłaty odszkodowań. Już teraz wszystkie firmy przygotowują się d...