Ubezpieczenia

Polisa oszczędnościowa PKO Banku Polskiego i PZU Życie

poleć drukuj

16 stycznia ruszyła sprzedaż rocznej polisy oszczędnościowej – grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z zyskiem w skali roku 4,05 proc. bez tzw. podatku Belki, co odpowiada zyskowi z lokaty oprocentowanej 5,00% w skali roku. Produkt został przygotowany przez PKO Bank Polski przy współpracy z PZU Życie.

 

W razie rezygnacji z polisy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zwrotowi podlega 100% kapitału bez odsetek. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł.

 

Polisa oszczędnościowa gwarantuje ubezpieczenie na życie i dożycie, które umożliwia wypłatę środków osobie uposażonej w wysokości 101% wartości kapitału w momencie śmierci posiadacza, w trakcie trwania okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Okres oferowania polisy może zostać zmieniony, jeżeli suma zgromadzonych wpłat na poczet składek osiągnie lub przekroczy 95% zakładanego poziomu limitu.

Sprzedaż potrwa do 29 lutego 2012 roku

 

źródło: PKO BP


Tagi: , , ,

PZU dostosowuje system wynagradzania do standardów... 3 kwietnia br. zarządy PZU SA i PZU Życie SA podjęły decyzję o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w obu spółkach. Ruch ten ma wymiar wyłączni...
Kolejne zwolnienia grupowe w PZU Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządy PZU SA i PZU Życie SA kontynuują restrukturyzację zatrudnienia i w dniu dzisiejszym poinformowały związ...
Operacja przenoszenia aktywów z portfeli do fundus... PZU SA informuje, że wraz z PZU Życie SA dokonał 24 lipca 2012 r. przeniesienia części aktywów z portfeli inwestycyjnych do funduszu PZU FIZ Akcji, kt...
Najwyższy rating przyznany przez S&P spółkom ... Agencja Standard & Poor's Ratings Services (S&P) potwierdziła długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej zarówno PZU jak ...