Ubezpieczenia

Kary finansowe dla Warty i PZM za ograniczanie praw kierowców

poleć drukuj

TUiR Warta i Polski Związek Motorowy TU VIG ograniczały prawa konsumentów, zabierając część należnego odszkodowania. Prezes UOKiK ukarała towarzystwa łączną sumą ponad 4,6 mln zł.

 

Odszkodowanie należne posiadaczom pojazdów mechanicznych z tytułu zawartej polisy AC nie może być zmniejszona o stawkę podatku VAT. Takiej zasady nie przestrzegało jednak TUiR Warta oraz PZM.

 

Postępowanie dotyczące TUiR Warta Urząd zostało wszczęte zostało w 2011 roku, a w sprawie PZM TU Vienna Insurance Group w kwietniu 2011 roku. Efektem postępowań było ustalenie, że firmy stosowały niezgodne z przepisami prawa postanowienia.

 

W umowach stosowanych przez obu ubezpieczycieli była zapisana klauzula wpisana do rejestru postanowień niedozwolonych, na podstawie której przedsiębiorcy przyznawali sobie możliwość ustalenia kosztów naprawy auta według cen netto. Prezes UOKiK zakwestionowała te praktyki, ponieważ, zgodnie z prawem, ubezpieczonemu należy się odszkodowanie pokrywające poniesioną szkodę w pełnym zakresie. Oznacza to, że kalkulując wysokość wypłacanego konsumentowi ubezpieczenia należy uwzględniać stawkę podatku od towaru i usług (VAT).
Dodatkowo Prezes UOKiK zakwestionowała postanowienie TUiR Warta, na podstawie którego ubezpieczyciel automatycznie bezprawnie zastrzegał, że nie odpowiada za niektóre szkody. W szczególności za uszkodzenia auta spowodowane przez rażące niedbalstwo osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także za zniszczenia dokonane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo osoby, której ubezpieczony powierzył samochód. Tymczasem prawo nie przewiduje możliwości automatycznego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W związku z tym, konsument został wprowadzony w błąd co do rzeczywistych uprawnień spółki.

 

Natomiast PZM TU Vienna Insurance Group m.in. określał, że składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi w przypadku wypłacenia ubezpieczonemu odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Zgodnie z prawem, w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, konsumentowi każdorazowo należy się zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, o ile nie została wyczerpana suma ubezpieczenia.
Prezes UOKiK nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta karę w wysokości 2 873 500 zł, nakazując zaprzestania stosowania kwestionowanych postanowień, a na Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group kary w wysokości 1 777 013 zł, nakazując zaniechanie stosowania sprzecznych z prawem praktyk. Decyzje nie są prawomocne – obaj przedsiębiorcy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

źródło:UOKiK


Tagi: , , ,

Liberty Direct umacnia swoją pozycję na rynku ubez... W I półroczu br. składka przypisana brutto Liberty Direct wzrosła do 61,8 mln zł w porównaniu z 38 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznac...
Przed kupnem ubezpieczenia sprawdź na czym polega ... Udział własny to ciekawa sprawa, o której jednak nie wszyscy kierowcy wiedzą. Z jednej strony, jeśli decydujemy się na niego sami i mądrze go określim...
Właściciele podtopionych samochodów otrzymają odsz... Posiadacze obowiązkowego ubezpieczenia OC nie mają możliwości z tej polisy pokrycia szkód samochodowych wywołanych przez powódź i podtopienia. ...
Nowa usługa w ubezpieczeniach PZU W drugiej połowie roku PZU ma wprowadzić na rynek nową usługę polegającą na tym, że po wypadku pokrzywdzony klient dostanie pojazd zastępczy, który ...
Dodatkowe zniżki przy zakupie polisy w Liberty Dir... Happyday.pl to następny portal zakupów grupowych, na którym dostępne są zniżki na polisy komunikacyjne Liberty Direct. Dla osób, które zrobią zakupy n...