Ubezpieczenia

Jak dbać o własny dom, aby czuć się bezpiecznie?

poleć drukuj

Każdy właściciel domu wie, że dom to nie tylko bezpieczna przystań, ale również budynek, o który należy stale dbać, również dlatego, że takie takie wymagania często stawiają firmy ubezpieczeniowe. – przypominają eksperci Link4.

Wszyscy Ci, którzy uczestniczyli w budowie domu, zdają sobie sprawę, jak dużo wysiłku trzeba w to włożyć. Zakończenie prac budowlanych i wprowadzenie się do domu nie oznacza niestety, że już nic nie trzeba w domu robić. Budynek wymaga nieustającej konserwacji.

Koniecznie przeglądy
Bieżące naprawy i remonty to, jak wiadomo, nieodzowne prace, które raz na jakiś czas trzeba wykonać w każdym domu. Właściciel budynku powinien jednak pamiętać, że to nie jedyne obowiązki związane z bieżącą konserwacją.

Wszystkie budynki mieszkalne powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego – mówi Marlena Piekut, ekspert Link4 ds. ubezpieczeń mieszkaniowych.

Co zatem podlega sprawdzeniu:
•    elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz innych czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
•    instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
•    instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Właściciel ma obowiązek poddania domu okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, która polega na sprawdzeniu:
•    stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
•    estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
•    instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ich sprawności.

Właściwa konserwacja jest także bardzo ważna dla towarzystw ubezpieczeniowych. Trzeba mieć świadomość, że w większości przypadków ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem braku konserwacji i remontów miejsca ubezpieczenia, w tym przypadku domu. Jest to standardowe wyłączenie stosowane przez większość działających na polskim rynku ubezpieczycieli. Ponadto firma ubezpieczeniowa odpowiada za zdarzenia nieprzewidywalne; a w sytuacji kiedy od dłuższego czasu właściciel wie o nieprawidłowościach i ich nie eliminuje, warunek ten nie jest spełniony – mówi Marlena Piekut.

Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku szkody towarzystwo, gdy będzie miało jakieś wątpliwości, czy dom był odpowiednio pielęgnowany, poprosi o stosowne zaświadczenia. Jednak ten, kto właściwie dba o dom nie ma się czym martwić, ubezpieczenie ma bowiem chronić nasz dobytek, podobnie jak wszystkie prace konserwatorskie wymagane przez prawo.

źródło: Link4


Tagi: , ,

Jak dochodzić swoich spraw gdy uszkodzimy samochód... Eksperci internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl radzą, jak dochodzić swoich praw, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu uszkodził nie ze swojej ...
Jak zachować się gdy przytrafi nam się kolizja dro... Wielogodzinna podróż samochodem, tłum aut na drodze, przebudowy, dziurawa nawierzchnia, a do tego wszystkiego jeszcze nudzące się maluchy w samochodzi...
Większe składki na rzecz Ubezpieczeniowego Fundusz... Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne OC zgodziły się wczoraj – choć po gorącej dyskusji - na podwyżkę składki na Ubezpieczeniowy Fundu...
Kupujący polisy komunikacyjne nie zawsze podają pr... W ciągu roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny planuje udostępnić firmom ubezpieczeniowym - w trybie on-line - narzędzie do weryfikacji zniżek za b...
Ergo Hestia zmienia szatę graficzną logo Ergo Hestia będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Zmianie ulegnie logo firmy i kolorystyka, w której dominować mają czerwień i szarość. ...