Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A.


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji AMPLICO LIFE S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych

Dane Adresowe:

ul. Przemysłowa 26

00 – 450 Warszawa

tel.:

22 523 50 00

faks:

22 523 54 44

infolinia:

022 523 50 70
zapraszamy od pon. do pt.
w godz. 8-18.

WWW:

www.amplicolife.pl

Opis:

Amplico Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  powstało w 1990 roku jako pierwsze towarzystwo na rynku polskim z udziałem kapitału zagranicznego. Amplico Life działa jako samodzielna polska spółka prawa handlowego i  spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa. Działalność Towarzystwa koncentruje się na ubezpieczeniach na życie, na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wypadkowych, chorobowych (jako uzupełnienie ubezpieczeń na życie). Prowadzi i rozwija działalność na Litwie i Łotwie.

 Misja firmy:

Celem działalności Amplico Life jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego naszym Klientom, którym proponujemy stale poszerzającą się ofertę i korzystne warunki cenowe.
Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1990

NIP:

526 030 50 06

Kapitał zakładowy:

11 000 000,00 zł, wpłacony w całości

Zarząd:

Łukasz KalinowskiPrezes Zarządu
Lidia FidoCzłonek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Iwona Ochocka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Obsługi Klienta w Polsce i na Nowych Rynkach
Mirosław KisykCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży w Polsce i na Nowych Rynkach
Jacek Skowroński Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Grupowych
Toby Srihiran-Brown Członek Zarządu
Norbert RawaCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych w Polsce i na Nowych Rynkach

Rada Nadzorcza:

Andreas E. Vassiliou – Przewodniczący Rady Nadzorczej

KRS:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028131

Akcjonariat:

American Life Insurance Company

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia ina życie:

inwestycyjne: „Senior” Indywidualne ubezpieczenie na dożycie z funduszem inwestycyjnym

na życie i dożycie: Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z funduszem inwestycyjnym „Życie+”

na życie i dożycie     Indywidualne Ubezpieczenie mieszane na życie i dożycie z Funduszem Inwestycyjnym „Życie +”

posagowe: „Junior”-Indywidualne Ubezpieczenie na dożycie z funduszem inwestycyjnym

terminowe: Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenia UFK

szeroki zakres

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...