Ubezpieczenia

PZM TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Osobowych i Majatkowych

Dane Adresowe:

Aleje Jerozolimskie 162A

02-342 Warszawa

tel.:

48 22 501 68 50

faks:

48 22 501 68 51

infolinia:

0 801 080 600 z telefonów stacjonarnych  

22 212 20 50  z telefonów komórkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

WWW:

www.pzmtu.pl

Opis:

Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęło działalność na rynku polskim w 1999 r. Głównym akcjonariuszem towarzystwa była Grupa PZM. Początkowo towarzystwo prowadziło działalność poprzez centralę kierując swoją ofertę do klientów strategicznych Grupy PZM. Przełomowym wydarzeniem w historii spółki było wejście w skład akcjonariatu austriackiej grupy finansowej Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG. na dzień dzisiejszy posiada ona ponad 95% akcji Towarzystwa. Pozostałe akcje Towarzystwa pozostają własnością spółek związanych z Polskim Związkiem Motorowym.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1999

NIP:

526 24 13 450

Kapitał zakładowy:

96.000.100,00 zł – opłacony w całości

Zarząd:

Klaus Eberhart  – Prezes Zarządu

Artur Borowiński – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Fujarski-Członek Zarządu 

Cezary Droszcz – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

b/d

KRS:

KRS 73432, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

Akcjonariat:

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group – 95,83%
Grupa PZM – 4,17%

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechnicznych

AC: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia

NNW: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera

Assistance: PZM Assiastance

Zielona Karta

Ubezpieczenia majątkowe:

kompleksowe ubezpieczenie mieszkania: Rodzina Pakiet Lux

Ubezpieczenia turystyczne:

ubezpieczenie turystyczne: Podróż

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...