Ubezpieczenia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych

Dane Adresowe:

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

tel.:

22 582 34 00

faks:

22 582 34 01

infolinia:

0801 102 102 infolinia 24 h na dobę, z tel. kom. 022 566 55 55.

WWW:

www.pzu.pl

Opis:

Przedmiotem działalności PZU Życie SA jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:

  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia rentowe
  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe; prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji; prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1991

NIP:

527 02 06 056

Kapitał zakładowy:

295.000.000 zł. wpłacony w całości.

Zarząd:

Dariusz Krzewina – Prezes Zarządu PZU Życie SA

Rafał Grodzicki – Wiceprezes Zarządu PZU Życie SA

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu PZU Życie SA

Mariusz J. Sarnowski – Wiceprezes Zarządu PZU Życie SA

Rada Nadzorcza:

Andrzej Klesyk– Przewodniczący Rady
Jarosław Myjak – Wiceprzewodniczący /Sekretarz Rady
Igor Chalupec– Członek Rady
Eugeniusz Kowalewski – Członek Rady
Janusz Meder – Członek Rady
Krzysztof Walenczak – Członek Rady

KRS:

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Akcjonariat:

PZU S.A.

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia na życie:

na całe życie: Indywidualne ubezpieczenie na życie „Maximum”

inwestycyjne: Indywidualne ubezpieczenie emerytalne „Pogodna Jesień”

na życie i dożycie: Ubezpieczenie na życie i dożycie „Optima”

posagowe:Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby „Futura”

terminowe: Ubezpieczenie terminowe „Bezpieczny Czas”

Ubezpieczenia UFK:

szeroki zakres

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...