Ubezpieczenia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa,

tel.:

22 582 34 00

faks:

22 582 34 01

infolinia:

0801 102 102

 022 566 55 55 z telefonów komórkowych

WWW:

www.pzu.pl

Opis:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych

Centrala spółki prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością jednostek terenowych.

 

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1991

NIP:

526 025 10 49

Kapitał zakładowy:

86 352 300 zł kapitał wpłacony w całości

Zarząd:

Andrzej Klesyk,  Prezes Zarządu
Witold Jaworski, Członek Zarządu
Rafał Stankiewicz, Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Tomasz Gruszecki – Przewodniczący Rady
  • Marcin Majeranowski – Wiceprzewodniczący Rady
  • Piotr Maciej Kamiński – Członek Rady
  • Waldemar Maj – Członek Rady
  • Grażyna Piotrowska – Oliwa – Członek Rady
  • Marzena Piszczek – Członek Rady 
  • Jurgen B.J. Stegmann– Członek Rady

KRS:

Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Akcjonariat:

b/d

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 szeroka oferta

Ubezpieczenia majątkowe:

szeroka oferta

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...