Ubezpieczenia

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych

Dane Adresowe:

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

tel.:

48 22 537 68 03

faks:

48 22 537 68 04, 05

infolinia:

b/d

WWW:

www.interrisk.pl

Opis:

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę.  Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1993

NIP:

526-00-38-806

Kapitał zakładowy:

Kapitał Zakładowy i kapitał wpłacony: 78.440.000 PLN

Zarząd:

Dr Jan Bogutyn – Prezes Zarządu

Izabella Dudzin – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Mikulski –Wiceprezes Zarządu

Józef Winiarski –Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Franz Fuchs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rudolf Ertl – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Karl Fink – Członek Rady Nadzorczej

KRS:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136

Akcjonariat:

Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group – 99,97 %

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia majatkowe:

kompleksowe ubezpieczenie mieszkania: Bezpieczny Dom w InterRisk (BDI) – ubezpieczenie domów i mieszkań z opcją Home Assistance

Ubezpieczenia zdrowotne:

koszty leczenia: Samo Zdrowie – specjalistyczna opieka medyczna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...