Ubezpieczenia

HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych

Dane Adresowe:

ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa

tel.:

22 537 20 00

faks:

22 537 20 01

infolinia:

0 801 434 434

022 436 67 00 (z telefonu komórkowego)

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00

WWW:

www.hdi-gerling.pl

Opis:

HDI-Gerling Życie Towarzystwo  Ubezpieczeń SA jest częścią Koncernu Talanx, który jest trzecim co do wielkości koncernem ubezpieczeniowym w Niemczech i ósmym w Europie.

HDI – Gerling Życie posiada silną pozycję wśród towarzystw oferujących zarówno grupowe jak i indywidualne ubezpieczenia na życie.

 

 Misja firmy:

Gerling Polska TU na Życie SA wywodzi się z grupy kapitałowej Gerling, która swoją misję realizuje dzięki ponad stuletniemu już doświadczeniu, a także poprzez przyjętą zasadę uwzględniania indywidualnych potrzeb ubezpieczonych. Podstawową zasadą działania jest analiza ryzyka i przejmowanie go od Klientów.
Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1997

NIP:

113 15 36 859

Kapitał zakładowy:

25 302 400 zł w całości wpłacony

Zarząd:

Witold Bej-Bełkowski – Prezes Zarządu

Tomasz Kostrzycki – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dr Heinz-Peter Ross – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Immo Querner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Olaf Kliesow – Członek Rady Nadzorczej

Rüdiger Will – Członek Rady Nadzorczej

KRS:

„HDI-Gerling” – HDI-Gerling Życie TU S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023648

Akcjonariat:

b/d

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia na życie:

inwestycyjne:   

MEGA INWESTYCJA Ubezpieczenie na Życie ze Składką Jednorazową Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

POTOK + Terminowe Ubezpieczenie na Życie ze Składką Jednorazową Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

MEGA PLAN Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

RZEKA Ochronne Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

na życie i dożycie:    

MEGA OCHRONA Długoterminowe Ochronne Ubezpieczenie na Życie

posagowe:

ŹRÓDŁO Posagowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

terminowe:

PRZYSZŁOŚĆ 70 Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

KASKADA Terminowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

STRUMIEŃ Promocyjne Terminowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

 

Ubezpieczenia UFK:

szeroki zakres

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...