Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Concordia


Opis Towarzystwa

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (dawniej Concordia Wielkopolska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) rozpoczęło swoją działalność w lutym 1996 roku. Towarzystwo Concordia ze względu na swoje cechy i walory jest przyjazne dla środowisk samorządowych i spółdzielczych.

Więcej informacji o firmie Concordia

 

Ubezpieczenie OC Concordia

– umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesiecy

 

 

Ubezpieczenie AC Concordia

– dodatkowe wyposażenie pojazdu może zostać objete ubezpieczeniem po opłaceniu dodatkowej składki

 

 

Kalkulator OC, AC Concordia

Kalkulator OC Concordia

Assistance Concordia

– przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie natychmiastowej
pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Pomocy
i pokrycie jej kosztów przez CONCORDIA

– ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP

NNW w Concordia

– przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego

– ubezpieczenie obejmuje zarówno kierowce (wymienionego w dokumencie ubezpieczenia) jak i wszystkich pasażerów

– suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 20.000 zł. Strony umowy mogą ustalić inną wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana taka może pociągać za sobą zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej.

 

Uzyskanie Odszkodowania z Concordia

 

 

Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...
3 minuty - tyle potrzebujesz, aby poznać wysokość składki: