Ubezpieczenia

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Wizytówka Towarzystwa

Pełna nazwa:

AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Rodzaj Towarzystwa:

Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych

Dane Adresowe:

ul. Wołoska 5

02-675 Warszawa

tel.:

22 451 19 81

faks:

22 451 19 29

infolinia:

0 801 300 900

infolinia jest aktywna od poniedziałku do piątku, w godz: od 8:00 do 20:00.  

WWW:

www.aegon.pl

Opis:

Firma działa w Polsce od 1999 r., a pod nazwą AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (AEGON TU na Życie S.A.) od 7 grudnia 2005 r.

AEGON zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem długoterminowymi programami inwestycyjno-oszczędnościowymi.

AEGON zwraca szczególną uwagę, aby oferowane produkty były przejrzyste, a Klienci mieli  w każdej chwili pełną wiedzę na temat wartości inwestycji, poniesionych kosztów czy historii dokonanych transakcji.

 Misja firmy:

b/d

Dane spółki:

Data rozpoczęcia działalności:

1999

NIP:

527 22 79 881

Kapitał zakładowy:

333 mln zł, opłacony w całości

Zarząd:

  • Michał Biedzki – Prezes Zarządu
  • Marek Fereniec – Wiceprezes Zarządu
  • Małgorzata Denst-Szymańska – Członek Zarządu
  • Ewa Marzec – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Gabor Kepecs
  • Marek Głuchowski
  • Jan Monkiewicz
  • Witold Orłowski

KRS:

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000012318

Akcjonariat:

100% AEGON Woningen Nova B.V., spółka pośrednio zależna od AEGON N.V.

Oferta Towarzystwa:

Ubezpieczenia na życie:

inwestycyjne:

PIN AEGON Dolar- Program INwestycyjny AEGON Dolar

PIN AEGON Lokata- Program INwestycyjny AEGON Lokata

PIN AEGON – Program INwestycyjny AEGON

PIN AEGON Euro – Program INwestycyjny AEGON Euro

Ubezpieczenia UKF:

szeroki zakres


 

   
Ubezpieczyciele podyskutują o przestępczości Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że w dniach 11-12 marca 2010 roku w hotelu Radisson BLU w Szczecinie odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja P...
Rekordowy okup pokryty przez ubezpieczyciela Padł kolejny rekord okupu za uwolnienie statku. Porwany na wybrzeżach Somalii w końcu listopada 2009 r. grecki supertankowiec Maran Centaurus został u...
Sprzedaż ubezpieczeń rośnie Wbrew obiegowej opinii, że pośrednictwo ubezpieczeniowe to schyłkowy zawód, z danych nadzoru wynika, że liczba agentów wyłącznych w ostatnich kilku la...
Kierowcy unikną podwójnego OC dzięki zmianom w pra... Podwójne OC to zmora niemałej liczby posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jeśli Sejm zaakceptuje nową wersję ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pro...
Obowiązkowe OC dla lekarzy Według nowych przepisów lekarze,są zobligowani do nabycia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dotyczy według nowyc...